Plantaža jagoda : Se bavi proizvodnjom vodećih ITALIJANSKIH sorti jagoda, rodnosti preko 35 tona po hektaru. U plantaži se nalazi sedam sorti. Sem plodova "Jagoda" za konzum plantaža se bavi proizvodnjom živića od "FRIGO", materijala koji se svake godine uvozi iz Italije, a taj materijal služi za proizvodnju sadnica za sopstveno proširenje i viška za potencialne kupce ... Jagode - Pavić ...